Arka Sokaklar dizisi baroları ayağa kaldırdı: 61 barodan RTÜK’e şikayet


Art Sokaklar dizisi, avukatların reaksiyonunu çekti. 61 baro lideri, Kanal D’de yayınlanan Art Sokaklar isimli diziyi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikâyet etti.

Baro liderleri şikayet dilekçesinde, dizinin 583. kısmında, avukatlara yönelik haksız ve yakışıksız muamele ile tahrik ögesinin bulunduğu, polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiği gerekçesiyle yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep etti.

Şikâyet dilekçesinde şu sözlere yer verdi:

“Yaygın yayın yapan ve tüm dijital platformların kanal listesinde birinci sıralarda yer alan Kanal D isimli televizyon kanalında uzun yıllardır süren “Arka Sokaklar” isimli dizinin 26.03.2021 tarihli 583. kısmında avukat rolünü canlandıran şahıs, polis rolünü canlandıran şahıslarca kelepçelenerek gözaltına alınmakta ve yeniden birebir sahnede polis memuru tarafından avukata tokat atılmaktadır. Şikâyet konusu sahnede avukata karşı “rahat dur”, “bu daha hiçbir şey” üzere tehdit ve hakaret içerikli cümleler sarf edilmekte, polis memurlarına da “oğlum tutsanıza şunu”, “bir adamı zapt edemiyorsunuz, kelepçeleyin şunu” dendikten sonra avukat tokat atılarak zapt edilmeye çalışılmaktadır.

Birinci olarak belirtilmesi gereken şudur ki; Avukatlık mesleği, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve sair mevzuat uyarınca kamu hizmetidir. Ülkemizde yargı sistemi 3 sacayağından oluşmaktadır. Bunlar sav, savunma ve karar olmakla birlikte savunma sistemini ifa eden şahıslar kamu vazifelisi sıfatına haiz avukatlardır. Ne yazık ki toplumumuzda sık sık avukatların müvekkillerinin haklarını savunan bir vekil olduğu göz gerisi edilmekte ve ilgilendikleri davalarla özdeş tutulmaktadır. Bu sebeple senaryo gereği dahi olsa bir kamu görevlisinin tekrar bir diğer kamu vazifelisi tarafından hakarete uğraması, darp edilmesi ve sokak ortasında herkesin görebileceği bir biçimde aşağılanarak aksi kelepçe ile zorla polis aracına bindirilmesi toplum vicdanını derinden yaralamıştır.

Hangi sebeple olursa olsun avukat olduğunu beyan etmiş bir kimseye bu üslup bir muamele yapılabilmesi kabul edilebilir değildir. Üstelik dizide polis rolünü üstlenen kişi, vatandaşlara karşı yerinde olarak “iyi polis” olarak lanse edilmekte, güya onun yaptığı tüm fiiller de doğruymuş üzere bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hal bu türlü olunca hukuka tersliğin boyutu daha da artmaktadır.

Kaldı ki bu muamele bir avukata değil de sıradan bir vatandaşa karşı gerçekleştirilseydi dahi hiçbir haklılık hissesi bulunmadığı üzere bu muamelenin kanun ordusu niteliğindeki polis teşkilatının vakar ve prestijine da ziyan vereceği tartışmasızdır. Yargı erkine hizmet eden iki misyonun böylece çatışma içinde gösterilmesi de son derece tehlikelidir. Ortada işlenmiş bir cürüm varsa kolluğun misyonu sadece cürmün icra hareketlerine son verilmesini sağlamak yahut icrayı engellemek, kanıtları hukuka uygun biçimde toplamak ve hata kuşkusu altında bulunan şahısları yeniden hukuk kuralları çerçevesinde derdest ederek tabirini almaktan ibarettir.

Avukatlara karşı, misyonları nedeniyle işlenen kabahatlerin her geçen gün arttığı toplumumuzda şikâyet konusu yayında 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. unsurunun 1. fıkrasının b, c, ç, g, ı, ş bentleri ile 2. ve 3. fıkraları ihlal edilmiştir. Hakikaten ilgili kanunun m.8/1- b bendinde yayın hizmetleri “….sınıf….farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez yahut toplumda nefret hisleri oluşturamaz” denilerek bu şekil tahrik içerikli yayınların yaptırıma tabi olacağı düzenlenmektedir. Çünkü bahsi geçen dizinin ilgili kısmında avukata yönelik gerçekleşen haksız ve nahoş muamele vatandaşlar ortasında tahrik uyandırmakta, adeta polis ve avukatları birbiriyle çatışma içerisine sokmaktadır. Avukatın polis tarafından tokatlanabildiği bir yayın tıpkı kanunun 8/1-c bendinde belirtilen “hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık aslına alışılmamış olamaz” kararına de terslik teşkil etmektedir. Hukukumuzda “kişilerin adaleti” kavramı yoktur. Adaleti tesis etme yetkisi Anayasa tarafından sadece yargı makamlarına tanınmış bir yetkidir. Hukukun üstünlüğünün, yargının kurucu ögesi olan savunmanların kolluk tarafından darp edilmesi ve karşıt kelepçeyle zapt edilmesiyle sağlanamayacağı açıktır. Birebir halde ilgili yayın 6112 sayılı kanunun m.8/1- ç’ye ters biçimde, berbat ve insan onuruna yakışmayacak derecede muamele içermektedir. Tıpkı fıkranın devamında, “yayınlar kişi ya da kuruluşları tenkit hudutları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı yahut iftira niteliğinde sözler içeremez” denmesine karşın yayın kuruluşu kişi olarak avukatı, meslek olarak da avukatlığı küçük düşürmekte ve aşağılamaktadır. Polisin avukata karşı gerçekleştirdiği darp ve tokat hareketi, hem 6112 sayılı kanunun m.8/1-g ile yasaklanmakta hem de 5237 sayılı TCK kapsamında hata sayılmaktadır. Yayın birebir vakitte kanun kapsamında düzenlenen gerçeklik ve doğruluk prensibine karşıtlık teşkil etmekte ve toplumda “avukata karşı cürüm işlenebilir” algısı yaratmaktadır.

Bahsi geçen “Arka Sokaklar” isimli dizi uzun yıllardır tıpkı televizyon kanalında ve en izlenir saatte yayınlanmakta, küçükten büyüğe her yaş kümesi tarafından da takip edilmektedir. Gelişim çağındaki çocuklar ve olgunlaşma periyodundaki gençler açısından olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içeren bu dizi, bilhassa son kısmında yayınlanan avukat-polis çatışmasıyla çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimlerine büyük bir ziyan vermiştir. 6112 sayılı kanunun 8. hususunun 2. ve 3. fıkraları çocukları şiddete yönlendiren ziyanlı içerikler ile olumsuz örnek oluşturabilecek davranışları içeren yayınların tekrar birebir kanunun 32. hususu kapsamında kontrole tabi tutulacağı ve yaptırım uygulanacağı konusunu düzenlemektedir.

İlgili yayının, üstte açıklanan sebepler doğrultusunda kıymetlendirilmesi ve yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32. unsuru ve öbür kararları doğrultusunda idari yaptırım uygulanması gerekmektedir.

Hürmetle talep ederiz.”

•Adana Barosu Başkanlığı

•Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı

•Aksaray Barosu Başkanlığı 

•Amasya Barosu Başkanlığı

•Antalya Barosu Başkanlığı 

•Ardahan Barosu Başkanlığı 

•Artvin Barosu Başkanlığı 

•Aydın Barosu Başkanlığı 

•Balıkesir Barosu Başkanlığı 

•Bartın Barosu Başkanlığı 

•Bilecik Barosu Başkanlığı 

•Bolu Barosu Başkanlığı

•Burdur Barosu Başkanlığı 

•Bursa Barosu Başkanlığı 

•Çanakkale Barosu Başkanlığı

•Çankırı Barosu Başkanlığı 

•Çorum Barosu Başkanlığı 

•Denizli Barosu Başkanlığı 

•Düzce Barosu Başkanlığı 

•Edirne Barosu Başkanlığı 

•Elâzığ Barosu Başkanlığı 

•Erzurum Barosu Başkanlığı 

•Eskişehir Barosu Başkanlığı 

•Gaziantep Barosu Başkanlığı 

•Giresun Barosu Başkanlığı 

•Gümüşhane-Bayburt Barosu Başkanlığı 

•Hatay Barosu Başkanlığı

•Iğdır Barosu Başkanlığı 

•Isparta Barosu Başkanlığı 

•İzmir Barosu Başkanlığı 

•Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı  

•Karabük Barosu Başkanlığı 

•Kars Barosu Başkanlığı 

•Kastamonu Barosu Başkanlığı 

•Kayseri Barosu Başkanlığı 

•Kırıkkale Barosu Başkanlığı  

•Kırklareli Barosu Başkanlığı 

•Kırşehir Barosu Başkanlığı  

•Kilis Barosu Başkanlığı 

•Kocaeli Barosu Başkanlığı 

•Konya Barosu Başkanlığı 

•Kütahya Barosu Başkanlığı 

•Malatya Barosu Başkanlığı 

•Manisa Barosu Başkanlığı 

•Mersin Barosu Başkanlığı 

•Muğla Barosu Başkanlığı 

•Niğde Barosu Başkanlığı 

•Ordu Barosu Başkanlığı 

•Osmaniye Barosu Başkanlığı 

•Rize Barosu Başkanlığı 

•Sakarya Barosu Başkanlığı

•Samsun Barosu Başkanlığı 

•Sinop Barosu Başkanlığı 

•Sivas Barosu Başkanlığı 

•Tekirdağ Barosu Başkanlığı 

•Tokat Barosu Başkanlığı 

•Trabzon Barosu Başkanlığı

•Uşak Barosu Başkanlığı 

•Yalova Barosu Başkanlığı 

•Yozgat Barosu Başkanlığı 

•Zonguldak Barosu Başkanlığı