AYM’den, Hayata Dönüş operasyonunda gözünü kaybeden Özgür Sağlam için hak ihlali kararı

AYM, yaşam hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İstanbul 2. idare Mahkemesinde yeniden yargılama yapılmasına karar veren AYM, tazminat talebini ise reddetti.

Eşzamanlı olarak 19 Aralık 2000 tarihinde 20 ayrı cezaevinde “Hayata Dönüş” adı altında yapılan operasyon sırasında Ümraniye Cezaevi’nde bulunan Özgür Sağlam, isabet eden şarapnel parçası nedeni ile bir gözünü tamamen kaybetti, bir gözünde de görme kaybı oluştu. Sağlam’ın açtığı davalar mahkemeler tarafından reddedilince, “Yaralanma sonucu yaşam hakkının, bu olayla ilgili tam yargı davasının reddedilmesi sonucu yaşam hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle 4 Mayıs 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

‘HANGİ EYLEMLERİ NEDENİYLE KENDİSİNE KARŞI GÜÇ KULLANILMASININ MUTLAK ZORUNLU HALE GELDİĞİNİ İSPATLAMA KÜLFETİ DEVLETE AİT’

Sağlam’ın başvurusunu inceleyen AYM arara bağladı. AİHM tarafından verilen “hak ihlali” kararına da atıf yapan AYM, “Operasyonun seyri ve başvurucunun hangi koşullarda yaralandığına dair açıklama yapma ve başvurucunun hangi eylemleri nedeniyle kendisine karşı güç kullanılmasının mutlak zorunlu hale geldiğini ispatlama külfetinin devlete ait olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir” dedi.

AYM kararında, “Yaşam hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, yaşam hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa’nın 40. maddesiyle güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılması amacıyla İstanbul 2. idare Mahkemesine gönderilmesine” karar verdi. Ancak AYM, tazminat talebini reddetti.