CHP, siyasetçilerin, bürokratların ve gazetecilerin mal varlıklarının araştırılması için önerge verdi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile CHP milletvekilleri; eski-yeni ayrımı yapılmaksızın Türkiye’deki cumhurbaşkanları, başbakanlar, siyasetçiler, bürokratlar ve gazetecilerin mal varlıklarının araştırılması, varsa bir haksız zenginleşmenin tespit edilmesi, siyasi arenada ve kamuda yolsuzluk ve rüşvete karşı gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

“YOLSUZLUK NEDENİYLE TÜRKİYE UÇURUMA SÜRÜKLENMEKTEDİR”

Araştırma önergesinin münasebetinde; AKP hükümetinin devlet idaresinde şeffaflık ve hesap verebilirliği ortadan kaldırdığını, bu nedenle ülkenin tüm dünyada yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ve kayırmacılıkla anıldığını belirtildi.

Münasebette, “Bir vazifesi, bir yetkiyi berbata kullanma manasına gelen yolsuzluk nedeniyle Türkiye uçuruma sürüklenmektedir” denildi. “Keyfi ve kuralsız idare anlayışından cüret alan bir avuç azınlığın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyerek zenginleştiği, Türk halkının ise günden güne yoksullaşarak pahalılık karşısında ezildiği” tabir edildi.

Araştırma önergesinin münasebetinde şu değerlendirmeler yapıldı:

“2021 YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ’NE NAZARAN TÜRKİYE, 180 ÜLKE ORTASINDA 96. SIRADA”

“Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2021 Yolsuzluk Algı Endeksi, Türkiye açısından durumun vahametini gözler önüne sermektedir. 180 ülkeyi kamu kesimi yolsuzluğuna nazaran sıralayan 2021 Yolsuzluk Algı Endeksi’ne nazaran Türkiye, 38 puanla 180 ülke ortasında 96. sırada yer almaktadır. Bu sonuçla Türkiye, 2012 yılından bu yana 42 basamak gerileyerek son 10 yılın en düşük puanını almış oldu. Yolsuzluk endeksinde Türkiye ile birebir puanı paylaşan ülkelerin Arjantin, Brezilya, Endonezya, Sırbistan ve Sahra-Altı Afrika’da küçük bir krallık olan Lesoto olduğu görülmektedir.

“AKP, BEŞLİ ÇETENİN KORUYUCUSU POZİSYONUNA GELMİŞTİR”

Günümüzde yolsuzluk ve rüşvet, ülkemizin temel sorunu haline gelmiş bulunmaktadır. Dini, kutsal bedelleri istismar eden AKP’nin 20 yıllık iktidarında; çürümüş, bozulmuş, kokuşmuş bir yapının oluşması, ayrıyeten düşündürücüdür. Hazreti Ömer’in adaletinden bahsederek iktidara gelen AKP, evrile evrile 5’li çetenin koruyup kollayıcısı pozisyonuna gelmiştir.

Son periyotta siyasetçilerin ve devleti yönetenlerin mal varlığına ait hararetli tartışmalar yaşanmaktadır. Kimi siyasetçiler ve yakınlarının zenginliklerinin eriştiği boyut, memleketler arası medya kuruluşlarında bile haber ve yazı konusu olmaktadır. Siyasete girmeden evvel mütevazi bir birikime sahip isimlerin, üstlendikleri vazifeyle birlikte zenginleştikleri, haksız kar elde ettikleri, nüfuzunu berbata kullanmak suretiyle menfaat sağladıkları savları, sık sık lisana getirilmektedir.

“DAVUTOĞLU’NUN DA İŞARET ETTİĞİ ÜZERE DEVLET HAZİNESİNE EL UZATILDIĞINA AİT ÖNEMLİ TEZLER GÖRMEZDEN GELİNEMEZ”

Geçmişte bakanlık ve Başbakanlık misyonlarında bulunan Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu’nun “Meydan okuyorum! Birinci ve ikinci derece akrabaları, ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanların mal varlıkları incelenmeli” halindeki çıkışı, siyaset, bürokrasi, medya ve iş dünyası dörtgeninde yolsuzluk ve rüşvet tartışmalarını gündemin üst sıralarına taşımıştır. Sayın Davutoğlu’nun da işaret ettiği üzere beytülmale, yani devlet hazinesine el uzatıldığına ait önemli tezler görmezden gelinemez. Halk yoksulluk ve sefalet içerisindeyken, temsilcilerinin haksız karla, yolsuzluk ve rüşvetle anılması, vicdanları yaralamaktadır. Siyasi arenanın, bürokratik yapının, iş dünyasının ve medyanın kirlilikten arınması, elzem bir bahistir.

“MECLİS’İN ÜZERİNE DÜŞEN VAZİFESİ YERİNE GETİRMESİ GEREKMEKTE”

Pak siyaset ve kamu idaresi için Meclis’in de üzerine düşen vazifesi yerine getirmesi gerekmektedir. Bu çerçevede eski-yeni ayrımı yapılmaksızın bu ülkede Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koltuğunda oturanların, TBMM liderlerinin, bakanların, milletvekillerinin, belediye liderlerinin, belediye meclis üyelerinin, belediyelerde değerli noktalarda bulunan bireylerin, bürokratların, siyasi parti il-ilçe liderlerinin ve gazetecilerin mal varlığı araştırılmalıdır.”