DİSK Başkanı Çerkezoğlu: “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!

Türkiye’nin birinci imzacı ülke olduğu İstanbul Mukavelesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Mesken İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Çaba Hakkındaki Avrupa Kurulu Sözleşmesi”nin imzalanmasının 10. yıldönümünde DİSK Genel Lideri Dilek Çerkezoğlu açıklama yaptı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan kararda 1 Temmuz 2021’de İstanbul Mukavelesi’nin sona ereceği duyurulmuştu. Çerkezoğlu İstanbul Mukavelesi’nin 10’uncu yıldönümünde yaptığı açıklamada bu karara değinerek “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanarak yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle çıkmak hukuksuz olduğu üzere bayanların ve kız çocuklarının hayatının hiçe sayılması manasına gelmektedir. Ömür hakkı en temel insan hakkıdır” sözlerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİYLE ÇIKMAK HUKUKSUZDUR”

DİSK Genel Lideri İstek Çerkezoğlu’nun yaptığı açıklamanın tamamı:

Türkiye’de 1 Ağustos 2014’den beri yürürlükte olan İstanbul Kontratı bayana ve kız çocuklarına yönelik şiddetle çaba konusunda en kapsamlı milletlerarası doküman niteliğindedir. İstanbul Kontratı, şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu kabul eder ve kontratın imzacısı olan devletlere şiddeti tedbire, muhafaza ve kovuşturma, bütüncül siyasetleri hayata geçirme yükümlülüğü getirir. 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da Avrupa Kurulu Bakanlar Şurası toplantısında imzaya açılan ve Türkiye’nin birinci imzacı ülke olduğu “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Konut İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Gayret Hakkındaki Avrupa Kurulu Sözleşmesi”nin imzalanmasının üzerinden 10 yıl geçti.

“Türkiye tarafından imzalanmasına karşın AKP hükümetleri Sözleşme’yi yıllarca faal bir formda uygulanmaktan kaçındı. Bayanlar İstanbul Sözleşmesi’nin faal bir biçimde uygulanması için uğraş ederken 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Türkiye’nin mukaveleden çekildiği açıklandı. Akabinde 30 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de de Sözleşme’nin 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanarak yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle çıkmak hukuksuz olduğu üzere bayanların ve kız çocuklarının hayatının hiçe sayılması manasına gelmektedir. Ömür hakkı en temel insan hakkıdır. “Gelenek, görenek ve Türk aile yapısını bozduğu” tarafında yapılan çarpıtma, algı oluşturma uğraşı asla kabul edilemez. Şiddete uğrayanı müdafaa, şiddeti tedbire devletlerin en temel misyonudur. Bu nedenle, her geçen gün artan bayana yönelik şiddetin ve bayan cinayetlerinin önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi’nin sona erdirilmesi değil, faal bir biçimde uygulanması gerekir”

“İSTANBUL MUKAVELESİ ve 6284 SAYILI YASA UYGULANMALI”

Çerkezoğlu, İstanbul Mukavelesi’nin aktif bir halde uygulanması ve ILO’nun 190 sayılı kontratının onaylanması talebini şu sözlerle lisana getirdi:

“Kadın hareketinin geçmişten bugüne en değerli kazanımlarından biri olan İstanbul Sözleşmesi’nin sona erdirilmesini asla kabul etmiyoruz, mukaveleye ve hayat hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bayanları ve kız çocuklarını müdafaa altına almak maksadıyla yazılmış birinci ve en kapsamlı milletlerarası kontrattan vazgeçmek, şiddeti onaylamak manasına gelir, şiddet faillerini cesaretlendirir. Yaşamak haktır, İstanbul Mukavelesi bayanları ve kız çocuklarını yaşatır!

DİSK olarak salgın şartlarından da faydalanarak bayanların ve emekçi sınıfının kazanılmış haklarını yok edecek akınlara karşı sonuna kadar çaba etmeye kararlıyız. Bayana yönelik fizikî, cinsel, ruhsal şiddet ve tacizin kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı daha aktif tedbirler alınmasını, İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı Yasa’nın uygulanmasını, ILO’nun işyerinde şiddeti önlemeye yönelik 190 sayılı kontratının onaylanmasını talep ediyoruz