Ekonomist Duran’dan kripto para yönetmeliği yorumu: Yasaklayarak önleyemezsiniz

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetmeliğine nazaran kripto varlıklar ödemelerde direkt ve dolaylı olarak kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde direkt yahut dolaylı biçimde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

İlgili düzenlemenin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

Bu sabah açıklama yapan TCMB, kripto varlıkların ödemeler alanında kullanılmasının, sürecin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğunu, bu alanda mevcutta kullanılan prosedür ve araçlara karşı itimat zafiyeti doğurabilecek ögeler içerdiğini bildirdi.

Açıklamada, kripto varlıkların rastgele bir düzenleme ve kontrol düzeneğine tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa kıymetlerinin çok oynaklık göstermesi, anonim yapıları münasebetiyle yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi yahut sahiplerinin bilgileri dışında adapsız kullanılabilmesi, süreçlerin geri dönülemez nitelikte olması üzere nedenlerle ilgili taraflar açısından kıymetli riskler barındırdığı vurgulandı.

MİLLETLERARASI TİCARETTE ÖDEME ARACI

Kripto paraların küçük teşebbüsçü ve tasarruf sahiplerinin ilgisini çekmenin yanı sıra memleketler arası ticarette ödeme aracı olarak kabul gördüğünü belirten Bülbül, bilhassa Çin, Singapur, Tayvan üzere ülkelerde elektronik ticaret yoluyla ödemelerde kullanıldığına dikkat çekti.

“DAHA AKILCI TAHLİLLER ÜRETİLMELİ”

Kripto paraların ulusal merkez bankaların denetimi dışında transfer edilebilmesi münasebetiyle hem süratli hem de masrafsız bir ödeme aracı olarak öne çıktığını söyleyen Bülbül, şunları kaydetti:

“Kripto para hareketinin merkez bankalarınca denetiminin güç olması nedeniyle kayıt dışı süreçler için de bir sığınak durumundadır. Bu özellikleri nedeniyle kripto paralara karşı merkez bankaları çeşitli kısıtlamalar uygulasalar da günümüzde bunun önüne geçilebilmesi artık çok mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle direkt yasaklama yahut kısıtlama uygulamak yerine vakte uygun bir düzenleme yapılması ve kripto paraların izlenebilmesi için daha akılcı tahliller üretilmesi ve bu biçimde mümkün vergi kayıplarının önlenmesi gerekir. Yasaklama ile kripto paralar önlenemez. Bunun yerine hem kripto para madenciliği hem de alım satımını denetim edebilecek ve kambiyo vergisine benzeri bir vergi sistemi ile bu ödeme aracı ticari sisteme entegre edilebilir. Bunun yollarının kesinlikle bulunması gerekir. Bu yapılırken küçük yatırımcıların da mağdur edilmemesine ihtimam gösterilmelidir.”

“VERGİ CENNETİ YERİNE İKAM EDİLEN KAYIT DIŞI SİSTEM”

Son olarak Bülbül, “Aslında kripto paraların temel kullanıcıları milletlerarası şirketlerdir. Bunları daha çok milletlerarası ödeme sistemlerinden, vergi siyasetlerinden kaçış için kullanmaktalar, bir bakıma vergi cennetlerinin yerine ikame edilen kayıt dışı bir sistem” dedi.