Gayrimenkul siteleri için GİB zorunluluğu getirildi

Taşınır-taşınmaz alım-satım sitelerinin, mal ve hizmetlerin alım-satımı ve kiralanmasına yönelik bilgileri Gelir Yönetimi Başkanlığı’na (GİB) daima bildirme mecburiliği getirildi.

Kelam konusu karan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi tarz kanunu genel bildirisinde yer aldı.

Bildirime nazaran, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması yahut kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, toplumsal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık müddetleri içinde gerçekleştirdikleri kelam konusu süreçlere ait olarak GİB’e bildirimde bulunacak.

BANKA HESAP BİLGİLERİNİ DE İÇERECEK

Verilecek bilgiler; hizmetin sağlandığı internet adreslerini, hizmet verilen gerçek ya da hukukî bireylere ilişkin bilgileri, taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama süreçlerine ait her bir tahsilat yahut satış süreci fiyatı ve tarihi ile tahsil edilen fiyatların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ait banka hesap bilgilerini içerecek.

GİB, belirlenecek diğer bilgileri de isteyebilecek.

Bu sitelere ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak kelam konusu sağlayıcıların bu unsur kapsamında GİB’e bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorunda olacaklar. İlan verenler, bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacaklar.

BİRİNCİ BİLDİRİMLER 1 AĞUSTOS’A KADAR

Bildirime eklenen süreksiz unsura nazaran, bildiri kapsamında daima bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, birinci bildirimlerini birinci kere 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ait olarak 1 Ağustos’a kadar GİB’e yapacaklar.

Bildiri kapsamında ayrıyeten bu yükümlülerin hala yayında olan ilanlar ile 31 Mayıs’a kadar birinci defa verilen ilanlara (bunlardan bu bildirinin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs’a kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran’da yayını devam eden yahut yayından kaldırılanlar dâhil) ait bildirimi 31 Ağustos’a kadar yapmaları gerekiyor.