HDP, ‘Cemevlerine ibadethane statüsü’ tanınması için kanun teklifi verdi

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Cemevlerine ibadethane statüsünün tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Kenanoğlu, laiklik ilkesi doğrultusunda devletin bütün inançlara ve dinlere eşit mesafede yaklaşmasını gerektiğini hatırlatarak Alevilerin ibadetlerini özgürce gerçekleştirebilmeleri ve ayrımcılığa maruz kalmamaları amacıyla Cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınmasının kaçınılmaz bir hak olduğunu vurguladı.

‘ALEVİLERİN İBADET YERİ CEMEVİDİR’ 

Kanun teklifi gerekçesinde Kenanoğlu, “Devletin laiklik ilkesi doğrultusunda ülkemizde yaşayan tüm dinlerin ve mezheplerin ibadet yerlerinin kanun önünde açık olarak tanımlanması gerekmektedir. Böylece kanun hükümlerinde geçen ‘ibadet yeri’ kavramına açıklık getirilerek, yaşanan tartışmaların sona erdirilmesi amaçlanmıştır. Alevilerin ibadet yeri Cemevidir. Devlet, laiklik ilkesi doğrultusunda ülkemizde yaşayan tüm dinlerin ve mezheplerin ibadet yerlerine eşit yaklaşması gerekmektedir. Bu nedenle muhtelif kanunlarda geçen ‘ibadet yeri’ tanımı arasına ‘Cemevi’ ifadesi eklenerek Alevilerin ibadet yeri net bir biçimde ortaya konulmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘BİR AÇMAZIN İÇİNDE ÇÖZÜMSÜZLÜĞE TERK EDİLMİŞ BİR SORUN’

Alevilerin Türkiye’de yaşayan diğer inanç grupları gibi ibadetlerini serbestçe yapabilmeleri, ayrımcılığa maruz kalmamaları ve toplumsal uzlaşmanın gereği olarak Anayasa’nın eşitlik ilkesi yönünden Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması kaçınılmaz bir hak olduğunu belirten HDP’li Ali Kenanoğlu, “Fiili olarak Türkiye’nin hemen hemen her ilinde açılan yüzlerce Cemevi kanun önünde resmi olarak ibadethane olarak tanımlanmadığından, büyük ölçekte belediyelerin inisiyatifine bırakılmış, birçok yerde elektrik, su gibi giderleri nedeniyle ayrımcılığa ve baskılarla karşı karşıya kalarak, bir açmazın içinde çözümsüzlüğe terk edilmiş bir sorun olarak yerini korumaktadır. Özellikle ve öncelikle 3194 sayılı İmar Kanunu’nda geçen ‘ibadet yeri’ ifadesine tanım anlamında açıklık getirilmeli, hangi yerlerin ‘ibadet yeri’ olduğu isimlendirilerek düzenlenmelidir. Bu düzenleme diğer kanunlarda geçen tüm ‘ibadet yeri’ tanımlarına teşmil edilmelidir” dedi.

DEVLETİN, TÜM İNANÇLARA EŞİT MESAFEDE YAKLAŞMASI…  

Kenanoğlu, teklif gerekçesinde şöyle devam etti: “Muhtelif kanunlarda geçen ‘ibadet yeri’ kavramı içerisinde Alevilerin ibadet yeri olan ‘Cemevi’ ifadesi geçmediğinden, birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir. Bu tartışmaların son bulması ve devletin tüm inançlara ve mezheplere eşit mesafede yaklaşması adına ‘ibadet yeri’ ibaresinin geçtiği kanun metinlerinin ‘cami, cemevi, mescit, kilise, havra, sinagog’ olarak değiştirilmesi sorunu çözmüş olacaktır.”