İçkili yer açabilmek için kolluk kuvvetlerinden izin alma şartı

İktidarın muhtarların özlük hakları ile ilgili yapacağını açıkladığı düzenleme, içine içki yasağını kolaylaştırıcı kararlar de eklenerek taslak haline getirildi. İlgili kuruluşların görüşüne açılan yasa taslağında, içki satılan yerlerle ilgili mahallî idarelerin yetkileri ellerinden alınırken valilikler ile kolluk kuvvetleri yetkilendiriliyor.

AKP’nin, dokuz başka kanunda 20 değişiklik yapan ve yeni kararlar de içeren torba yasa teklifini TBMM’nin bayram tatilinden sonra çalışmalarına başlamasıyla gündeme getirmesi bekleniyor.

YAPTIRIM UYGULANACAK

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine nazaran, lokal idarelerin umuma açık işyerleriyle ilgili yetkilerinin büyük ölçüde korunduğu fakat uygulamadaki sıkıntıları gidermek emeliyle hazırlandığı ileri sürülen taslakta yer alan yeni kararlar özetle şöyle:

•İçkili yerlerin açılması sürecinde belediye/özel yönetim tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için kolluğun olumlu görüşünün alınması mecburî hale getiriliyor. Alkollü yer bölgesinin tespiti ile açılış kapanış saatleri vali yardımcıları ve kaymakamlar başkanlığında ilgili tarafların iştiraki ile oluşturulan bir komite tarafından belirlenecek.

•Mevzuata tersliğin bildiriminden itibaren 30 gün içerisinde ilgili lokal idare tarafından yaptırım uygulanmaması halinde Vali/Kaymakam tarafından yaptırım uygulanacak. Ruhsat almadan açılan yerler kolluk tarafından re’sen kapatılacak.

•Faaliyetten men edildiği halde mühür sökerek açılan iş yerlerine yönelik para cezaları arttırılacak. Mevzuat kararlarına muhalif olarak ruhsatsız işletilen işyerleri ruhsat alıncaya kadar mahalli mülki amir tarafından süresiz olarak faaliyetten men edilecek. Ruhsatlı olan işyerleri ise dördüncü sefer karşıt fiilleri işlediğinin tespiti halinde mahallin mülki amiri tarafından süresiz faaliyetten men edilecek.

NİYET MÜNASEBETTE

Teklifin genel münasebetinde, alkollü yerlere ait “sorun alanı” tarifi yapılarak gayenin tahlil getirmek olduğu savunuldu. Alkollü yerlerin tüm yerleşim alanını kapsayacak formda belirlenmesi ile geç saatlere kadar çalışmalarının yörenin huzurunu bozduğu ileri sürüldü. Kontrol ve yaptırım ile ilgili eksiklikler yaşandığı, kolluk ünitelerince yapılan tespitlerin yaptırıma dönüştürülemediği, mevzuata ters ruhsatlandırma süreçleri yapıldığı da genel münasebette tabir edildi.