İklim değişikliği raporu: Dünyanın en zenginleri hayatını değiştirmeden iklim hedeflerine ulaşılamaz

PA Media

İngiltere merkezli Cambridge Sürdürülebilirlik Komitesi’nin raporuna nazaran, iklim değişikliğiyle uğraş için dünyanın en zenginlerinin hayat şekillerini esaslı biçimde değiştirmeleri bir mecburilik halini aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) bilgilerine dayandırılan raporda, dünyanın en varlıklı yüzde 1’lik kesitinin, en fakir yüzde 50’nin iki katı karbon salınımına neden olduğu belirtiliyor.

Raporda “kirletici elit” olarak anılan en varlıklı yüzde 5’lik kesim, 1990-2015 yılları ortasındaki karbon emisyonu artışının yüzde 37’sinden sorumlu.

Raporu kaleme alan kurul, SUV tipi araç kullananlara ve çok sık uçuş yapanlara davranışlarını değiştirme daveti yapıyor. Raporda mesken izolasyonlarına da özel değer atfediliyor.

Cambridge Sürdürülebilirlik Kurulu’nun raporu, bireylerin etrafla ilgili davranışlarını inceleyen 31 araştırmacı tarafından hazırlandı. Heyete, karbon salnıımıyla çabayı büyütmenin en tesirli yolunu araştırma misyonu verildi.

Raporun özel olarak güçlü bölümlerin hayat biçimini vurgulamasına ait tenkitler, karbon salınımını azaltmanın en düzgün yolunun teknolojik gelişmelerle olacağını savunuyor.

Fakat raporun baş müellifi, Sussex Universitesi’nden Prof. Peter Newell, “Teknolojik iyileştirmelerden ve daha verimli eserlerden yanayız. Lakin daha güçlü bir aksiyona muhtaçlık duyduğumuz da açık. Zira karbon salınımı gitgide artıyor. Çok tüketimi kısmamız gerekiyor ve bunun en hakikat başlangıç noktası, kirletici seçkinin çok tüketimi” dedi.

Getty Images

Prof. Newell en zenginlerin karbon salınımında en büyük tesire sahip olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

Prof. Newell, iklim değişikliğiyle çabada herkesin ortak eforun modülü olarak hissetmesi gerektiğini, zenginlerin daha az tüketmesinin örnek olmak bakımından kıymetli olduğunu kaydetti:

“Uçak kullanımı çok fazla olan zenginler, etrafa verdikleri ziyanı ağaç dikme projeleri ve gibisi faaliyetlerle telafi etmeyi düşünebiliyor. Fakat bu projelerin ne kadar faydalı olduğu epey tartışmalı.

Zenginlerin basitçe az uçması, az otomobil kullanması gerekiyor. Elektrikli bir SUV araca sahip olsalar bile bu, güç sisteminde gedik açıyor.”

Rapora tenkitler

Muhafazakâr milletvekili ve uzmanlardan oluşan Muhafazakâr Etraf Ağı’ndan Sam Hall ise, raporda zenginlerin ömür üslubuna ait vurgunun yer almasını eleştirdi:

“Karbon salınımını azaltmanın adil biçimde olmasını vurgulamak hakikat. Siyasetler, çeşitli teşvik ve düzenlemeler yoluyla çevreci iktisada geçişi kolaylaştırabilir. Lakin ağır cezalar ve ömür stili kısıtlamaları yerine yeşil teknolojileri özendirmek, kamuoyu takviyesini almak bakımından daha elverişli ve tesirli görünüyor.”

Raporu hazırlayanlardan Prof. Newell ise mevcut siyasi yapıların güçlü şirketlere ve bireylere, ömür üsluplarını koruma etmek için lobicilik yapma imkanı sunduğunu söyledi.

Kurulun raporunda, “Paris İklim Muahedesi gayeleri, bilhassa de toplumun en güçlü bölümünün ömür usulü ve davranışları üzerinde esaslı değişiklikler olmadan başarılamaz” sözleri yer alıyor.

Kurul, İngiltere hükümetine de iklim değişikliğiyle uğraşta atılması gereken birtakım adımlar hakkında tavsiyede bulunuyor.

Raporda, İngiltere’de hükümetin, özel bir tüketim vergisi olan yolcu nakliyatı vergisinin iptal edilmesi kararından geri dönmesi isteniyor. Bu vergi, 1994’ten beri uygulanan ve ilerleyen yıllarda iklim değişikliğiyle uğraş hedefine yönelik bir uygulama.

İngiltere’de hükümete yöneltilen davetlerden birisi de, yakın geçmişte geri çekilen “Yeşil Konut” hibelerinin tekrar düzenlenmesi oldu. Kelam konusu hibeler, düşük karbon salınımı gayesi için konutlarda yapılacak iyileştirmeler için mesken sahiplerine takviye vermeyi amaçlıyordu.