İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyen kadınlar, sözleşmenin 10’uncu yılını kutlayacak

Bayana ve aile içi şiddeti önlemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’ne emeği geçen bayanlar uyardı. Kontratın 10. yılında tek kişinin aldığı çekilme kararını Taliban zihniyetine taviz olarak niteleyen bayanlar, “Daha dün 16 yaşındaki kızı, ikinci eş olmak istemediği için öldürmeye kalktılar. Mukavele uygulansın” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin uzman kontrol kümesi GREVIO’nun birinci lideri, Prof. Dr. Feride Acar: 10 yıl evvel, 11 Mayıs’ta mukavele imzaya açıldı. Türkiye’de birinci imzayı koyduğu vakit ümitli bir biçimde geleceğe bakılıyordu, bu hususta. Yalnızca o imzalandığı an için değil, Türkiye’nin başından beri bu mukavelenin ortaya çıkmasında aldığı öncü rol nedeniyle, hepimiz burada devletin, hükümetin ve de toplumun bir olumlu iradesi olduğunu düşünüyorduk. Bugün bunun hakkında birtakım kuşkular yaşayacak durumdayız. Bugün bu türlü bir irade var mı, sorgular haldeyiz. Şayet varsa niye o vakit kabul ettiğimiz ve bir insan hakları standartları manzumesi olan kontrattan bugün çıkıyoruz.

Mor Çatı Bayan Sığınağı Vakfı kurucusu, avukat Canan Arın: 16 yaşındaki kızcağız, bir adamın ikinci karısı olmayı reddettiği için öldürülmüş. Çıkanların gözü aydın. Bayanın şiddetten korunmasından, bayan erkek eşitliğinden niçin bu kadar rahatsız oluyorlar bilmiyorum. Aslında hakikaten samimi olarak bayana şiddeti önlemek isteselerdi mukaveleyi sonuna kadar uygulamaları, oradaki her şeyi hayata geçirmeleri gerekiyordu. Daha 1 Temmuz’a kadar süremiz var. Kontrat şimdi yürürlükte. Avrupa Konseyi’nin de bu işi ciddiye almadığı kanaatindeyim. Sanıyorum ki artık istanbul Sözleşmesi’nden ayrılmayı zorlaştırmaları gerekiyor. Yalnızca İstanbul Sözleşmesi’yle kalmayacak bu iş. Hedefleri Uygar Kanunu da yok etmek.

Bayan hakları aktivisti, avukat Hülya Gülbahar: Anayasanın 10. 17. 41. ve birçok hususu devleti bayana karşı şiddetle uğraş konusunda vazifeli kılmaktadır. Devlet bu vazifesinden, kontratlardan çıkarak anayasayı kâğıt üzerinde bırakarak vazgeçemez. Bu teşebbüsler, bayana karşı şiddeti artırmaktan, failleri teşvik etmekten, mağdurları şiddete karşı koymaktan alıkoymak maksatlıdır. Bundan bu türlü hayatını kaybeden, yaralanan bayanlar için anayasal misyonlarını yerine getirmeyen herkes şahsen sorumlu olacaktır. İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını çekme teşebbüsü önünde sonunda boşa çıkacaktır. İstanbul Kontratı dünya bayanlarının kontratıdır. Ve biz bu mukaveleyi, mukaveledeki kriterleri Türkiye’de uygulatmaya devam edeceğiz.

CHP Bayan Kolları Genel Lideri Aylin Nazlıaka: Türkiye, birinci imzacısı olduğu bu mukaveleye, bugün çok daha sıkı sarılmak zorundadır. Bayanların şiddet sarmalı içerisinde olduğu, her gün en az bir bayanın katledildiği her üç bayandan birinin şiddet gördüğü bu devirde İstanbul Mukavelesi, bayanların can simididir. Biz Danıştay’a müracaatta bulunduk. Bir yandan türel süreci takip ederken, başka taraftan memleketler arası platformda da ulusal çapta bayan dernekleriyle de ağır bir temas halindeyiz. Bir an evvel bu yanlıştan geri dönülmelidir. AKP ve MHP içerisindeki bayanların ve eşitlikçi erkeklerin de bu geri çekilme kararından rahatsız olduklarını biliyorum onlara da bu gayrette bizim yanımızda yer almaya davet ediyorum.

İKKB (İstanbul Bayan Kuruluşları Birliği) Koordinatörü, avukat Nazan Moroğlu: İstanbul Mukavelesi, 24 Kasım 2011 tarih ve 6251 sayılı Kanunla TBMM tarafından onaylanmış bir milletlerarası kontrattır. Kanunla kabul edilen mukavele, kararnameyle feshedilemez. İstanbul Kontratını feshetmek demek, bayanlara karşı şiddete, bu insan hakları ihlaline göz yummak demektir. İstanbul Bayan Kuruluşları Birliği olarak telaşlıyız, lakin vazgeçmiyoruz demokrasiye ve kazanılmış haklarımıza sahip çıkmak için, eşit hakların yaşama geçmesini sağlamak için çabayı sürdürmeye kararlıyız.