Connect with us

Aramak İstediğiniz Terimi Girin

Haber NetD – Son Dakika Haberler

Ekonomi

Luc Triangle: Türkiye’deki durum oldukça kaygı verici

Global Sanayi Çalışanları Sendikası (IndustriALL) Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle, Türkiye’deki durum epey korku verici olduğuna dikkat …

Global Sanayi Çalışanları Sendikası (IndustriALL) Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle, Türkiye’deki durum epey korku verici olduğuna dikkat çekerek, “İşçiler işlerini ve gelirlerini kaybederek yoksulluk içinde yaşamaya mahkûm ediliyorlar” dedi.

Pandemide maalesef Türkiye’de çalışanlara verilen gelir dayanağının neredeyse yok denecek seviyede, çalışanların temel besinlerini alabilecekleri bir ölçünün bile altında olduğunu, vurguladı.

Triangle, “Bizim için epey telaş verici olan bir başka gelişme ise Türkiye’nin İstanbul Mukavelesinden çekilmesi oldu. Türkiye’den üye kuruluşlarımızla çabucak hemen her gün temas halindeyim ve ne yazık ki sendikal haklara yönelik hücumların yanı sıra Türkiye’de bayan haklarına yönelik taarruzlardan da sıklıkla bahsediyorlar” tabirlerini kullandı.

– Pandemi sürecinde en büyük darbeyi çalışanlar aldı, pandemi emekçi ve sendikal hakları nasıl etkiledi?

Örgütlenme, toplu pazarlık yapma ve toplu hareket de bulunmaya yönelik temel emekçi hakları, Avrupa genelinde ve global olarak taarruz altındadır. Bu kabul edilemez ve bu temel hakları savunmak ve genişletmek için tüm üyelerimizle ortak çaba vermeye çalışıyoruz.

Pandemi, toplumlarımızdaki eşitsizlikleri açığa çıkardı ve pekiştirdi. Aşılara erişim, muazzam servet eşitsizlikleri yahut genç personellerin hayatları üzerindeki yıkıcı tesir ile ilgili olarak kıymetli zahmetler yaşandı, bu kriz ülkelerin kendi içinde ve ortasında daha fazla dayanışma için duyulan gereksinimi daha net ortaya koyuyor.

GELİR DAYANAĞI YOK DENECEK KADAR AZ

– Türkiye’de şu anda emekçi çıkarmak yasak. Milyonlarca emekçi fiyatsız izinde ve günlük 50 liraya hayat gayreti veriyor. Faaliyet gösterdiğiniz diğer ülkelerde bu türlü bir fakirleşmeye şahit oluyor musunuz?

Avrupa’da bir çok Hükümet, Türkiye’deki kısa çalışma ödeneğine benzeri bir gelir dayanak programı hayata geçirdiler, bir çok ülkede bu takviyeler kâfi olmaktan uzaktılar lakin yeniden de değerli bir gelir dayanağıydı. Ancak maalesef Türkiye’de verilen gelir takviyesi neredeyse yok denecek seviyede, personellerin temel besinlerini alabilecekleri bir ölçünün bile altında. Bu kabul edilemez. Lakin biliyorum ki, örgütlü işyerlerinde sendikalar, bilhassa de bizim metal işkolundaki üye sendikalarımız, patronları, fiyatların kısa çalışma ödeneğinden sonra eksik kalan kısmını tamamlamaya zorlandılar böylece, metal işkolunda örgütlü işyerlerinde personellerin rastgele bir fiyat geliri kaybı olmamış oldu. Bu sendikalı olmanın, örgütlü olmanın yararlarından birisi, bu nedenle Dünya’nın her yerinde emekçilerin örgütlenmesi çok büyük bir değer taşımakta, bilhassa de pandemi periyodunda çalışanların hem sıhhatlerini, hem de gelirlerini muhafazaları için bu daha da değerli bir hal aldı.

Benzeri formda Avrupa’da da örgütlü emekçiler gelirlerini bir ölçüde koruyabildiler fakat maalesef toplumun teminatsız kesitleri mesela artık kendi hesabına çalışanlar olarak sınıflandırılan fakat kesim başı işlerde çalışan şahıslar bu gelir dayanak programlarından faydalanamadılar, öteki yandan ise yakın gelecekte iş kayıpları yaşanması riski var. Alışılmış başka yandan Avrupa diyince tek bir yapıdan bahsetmiyoruz, bölümler ortasında ve ülkeler ortasında değerli farklar var. Mesela turizm, kültür, sanat üzere işkollarında çalışanlar değerli kayıplar yaşadılar. Gelir dayanak sistemleri çoğunlukla u bireyleri kapsamadı. Olağan ülkeden ülkeye de fark ediyor, Almanya’yı Bulgaristan’la kıyaslayamazsınız. Avrupa tekil bir yapı değil, ülkeler ortasında kıymetli eşitsizlikler ve farklılıklar var. Ayrıyeten kısa çalışmanın yanı sıa çok sayıda iş kaybı da yaşandı ve bu işlerin gelecekte geri kazanılıp kazanılamayacağını göreceğiz.

TÜRKİYE, SENDİKAL HAKLAR AÇISINDAN EN BERBAT AVRUPA ÜLKESİ

– Koronavirüs devrinde Türkiye’de toplusözleşme, uyuşmazlık görüşmeleri ve greve ait süreçler durduruldu, ne diyeceksiniz, Türkiye sendikal haklar konusunda nerede duruyor?

Milletlerarası Mukavelelerden bahsetmişken, bizim için hayli kaygı verici olan bir öbür gelişme ise Türkiye’nin İstanbul Mukavelesinden çekilmesi oldu. IndustriALL Avrupa olarak Türkiye’nin İstanbul Kontratından çekilmesini kınayan bir bildiri yayınladık. Daha evvel de belirttiğim üzere, Türkiye’den üye kuruluşlarımızla çabucak hemen her gün temas halindeyim ve ne yazık ki sendikal haklara yönelik akınların yanı sıra Türkiye’de bayan haklarına yönelik ataklardan da sıklıkla bahsediyorlar. Türkiye Hükümetinin İstanbul Kontratından çekilmesi değil bilakis gündelik hayatta Kontratın gerekliliklerini yaşama geçirmesi gerekiyor. Bu mevzudaki bir öteki kıymetli Mukavele ise milletlerarası Çalışma Örgütü ILO’nun 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Kontratıdır, bizler Türkiye Hükümetinin İstanbul Kontratından çekilerek bozulan imajını düzeltmek için ILO’nun 190 Sayılı Mukavelesini imzalamayı tartıştığını duyuyoruz. Açık söylemek gerekirse bu da kabul edilemez ve buna kimseyi ikna edemezler. Her iki Kontrat de çok kıymetli Milletlerarası hukuk araçlarıdır ve her iki Kontratın de misyonları farklıdır. Yani biri bir başkasının yerini alamaz. Bizim beklentimiz hem İstanbul Kontratının, hem ILO’nun 190 Sayılı Kontratının kabul edilmesidir. Türkiye’nin memleketler arası yükümlülüklerine hürmet duyan sorumlu bir ülke olarak görülmesi için İstanbul Mukavelesinden çekilme kararını süratle geri çekmesi ve Mukavelenin gereklerini yaşama geçirmesi hayati bir kıymet taşıyor.

SENDİKAL HAREKETİN İŞBİRLİĞİ KURAL

– Türkiye’de işsiz sayısının 10 milyonu aşacağı belirtiliyor. Nasıl görüyorsunuz Türkiye’de çalışanların durumunu?

Türkiye’deki durum epey korku verici, çalışanlar işlerini ve gelirlerini kaybederek yoksulluk içinde yaşamaya mahkum ediliyorlar. Sendikalar personelleri örgütleyerek seslerinin kamusal tartışmalarda Hükümet tarafından duyulmasını sağlamak konusunda hayati bir role sahipler. Sendikalar ister çalışıyor olsunlar, ister işsiz olsunlar dayanağa muhtaçlık duyanların hakları için uğraş eden toplumsal örgütlerdir. Bu gayeyle Türkiye’deki sendikal hareketin birbiri ile işbirliği değerlidir birebir vakitte Türkiye sendika hareketi ile Avrupa sendika hareketinin işbirliği de değerlidir. Daima birlikte biz Avrupa’da Türkiye’de dahil milyonlarca emekçiyi temsil ediyoruz. Birlik ve dayanışma bizim daha güzel ömür şartları için yanıtımızdır.

EŞİTSİZLİKLER ARTIYOR

– Koronavirüs günlerinde üyelerinizden ne cins şikâyetler geliyor? Örgütlenme çalışmalarınız sekteye uğradı mı bu periyotta?

Geçen yıl olduğu üzere, bu sene de 1 Mayıs’ı her zamanki üzere kutlayamadık. Fakat geçen yıl içinde emekçiler ve sendikalarımız, pandeminin kısıtlamalarına ahenk sağlama ve işyerlerimizde, endüstrilerimizde ve siyaset oluşturmada personel haklarını ve personel iştirakini savunmaya ve teşvik etmeye devam etmede fevkalâde bir çeviklik gösterdiler.

Çok uluslu şirketler ve fırsatçı hükümetler, maliyetleri ve çalışma standartlarını düşürme isteklerinde bu bölünmeleri kullanmak ve derinleştirmek konusunda tereddüt etmeyeceklerdir. Brexit, öteki hiçbir üye devletin AB’den çıkmadığı için birtakım taraflardan eşsiz bir siyasi süreç oldu, fakat öbür açılardan, Avrupalı ??işçilerin birliğini parçalamak ve bölmek için daha geniş teşebbüslerin de bir belirtisidir. Bir Avrupa sendikal hareketi olarak, buna, Avrupa sendikaları ortasındaki dayanışma ve işbirliğini derinleştirme ve güçlendirme uğraşlarımızı iki katına çıkararak cevap vereceğiz – temsil ettiğimiz tüm çalışanların refahı buna bağlıdır.

KÂR ARTIŞI BİR SKANDALDIR

– Bu devirde hükümetlerin çalışanlara ne cins takviyeler vermesi gerekiyordu?

Avrupa bu krizi, 10 yıl önceki finansal krizden farklı bir formda ele aldı, 10 yıl evvel yalnızca kemer sıkma siyasetleri uyguluyorlardı, artık ise onun aksine emekçilere makul oranlarda gelir takviyeleri sağlandı lakin artık temel bu yüzden zenginlerin vergilendirilmesi çok değerlidir zira şayet bu servetler vergilendirilmezse o vakit harcanan milyarlarca Euro’nun yerine konması için tekrar kemer sıkma siyasetlerine dönülecektir. Bu devirde iktisada milyarlarca Euro takviye verilirken zenginler daha güçlü oldu pekala gelecekte bunun bedelini kim ödeyecek, kemer sıkma siyasetlerinin gelecekte geri gelmesini muhakkak kabul edemeyiz.

EMEKÇİLER İÇİN ADİL GEÇİŞ OLMALI

– Olağanlaşma devrinde personelleri nasıl bir gelecek bekliyor?

Pandemi, gerek iklim hareketi gerekse dijitalleşme nedeniyle birçok endüstriyel daldaki mevcut yapısal değişiklikleri hızlandırırken, başkalarında kesintiye neden oldu. Bu elbet kimileri için daha fazla kar elde etmeleri gayesiyle kusursuz bir fırtına oluştursa da, gerekli siyasi iradeyle daha sürdürülebilir endüstriyel toparlanmayı destekleyebilecek yenilikçi endüstriyel siyasetlerin geliştirilmesi için potansiyel fırsatlar da var. Etkilenen emekçiler için Adil Geçiş olmadan sürdürülebilir bir geçiş yahut düzgünleşme olmayacağı her zamankinden daha açık. Piyasaların görünmez elinin bir efsaneden ibaret olduğu ortaya çıktı ve güçlü sanayi stratejilerine duyulan gereksinim ortak bir siyaset amacı haline geldi.

Özellikle, iklim değişiliğine yönelik ortak bir aksiyon planı oluşturulması ve bu yolda emekçilerin korunması için piyasa güçlerine müdahale edilmesi gerekiyor. Emekçi sınıfı ise, daha âlâ sanayi işlerinin yaratılması, endüstrinin dönüştürülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu siyasetlerin yönlendirilmesinde hayati bir role sahiptir. Bugün bir ekonomik toparlanma görülebilir, lakin son derece kırılgan. Ham unsur fiyatlarının süratle artması ve temel bileşen ve gereçlerin tedarik kıtlığı, emekçiler üzerinde önemli tesirlerle birlikte toparlanmaya ziyan verme tehdidini de taşıyor. Geçen yıl halk sıhhati nedenleriyle kısa vadeli düzenlemelere tabi tutulan çalışanlar, birtakım durumlarda yarı iletken yahut temel polimer eksikliğinden ötürü artık tıpkı düzenlemelere tabiler. Bu nedenle Avrupa’da eşgüdümlü ve argümanlı bir sanayi siyasetine hiç bu kadar muhtaçlık duyulmamıştı. Argümanlı ve eşgüdümlü Avrupa sanayi siyasetleri için hadiseye hiç bu kadar ivedilikle muhtaçlık duyulmamıştı.

İlginizi Çekebilecek Haberler

Türkiye'den

Bu bildiri üzerine, AKP’nin hudut uçlarına basılmış üzere dört bir koldan açıklamalar yapıldı. Meclis Lideri Şentop, akabinde AKP Genel Lider ...

Eğitim

Lojistik şirketi Netlog, 158 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti için bu yıl da araçlarını seferber ...

Türkiye'den

İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmanın gündeme oturmasının akabinde İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Becerikli ...

Türkiye'den

Rize’nin İkizdere ilçesinde tabiatını korumak isteyen yurttaşların direnişi sürüyor. İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taş ocağıyla ilgili ...

Haber Net D Türkiye ve Dünyadan Son Dakika ve En Doğru Haberler