Memurun sakal uzatması ‘resmen’ serbest oldu: O ibare kaldırılıyor

Habertürk muharriri Yasemin Güneri, memurların sakal uzatmasının resmen özgür hale geldiğini yazdı.

“Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nde yer alan ‘sakal kesme’ zorunluluğunun üst hukuk normlarına uygun olmadığına karar vermişti. Bu karara yapılan karar düzeltme talebi de reddedildi” diyen Güneri, böylelikle kamuda sakal kesmeyene artık ceza verilmeyeceğini belirttİ.

Yasemin Güneri’nin köşesinden ilgili kısım şöyle:

“Silvan Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak misyon yapan E.O.Ö. sakal uzattığı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-(g) hususu uyarınca uyarma cezası ile cezalandırıldı. E.O.Ö. bunun üzerine Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin iptali istemiyle dava açtı.

Danıştay 12. Dairesi ve Danıştay 2. Dairesi müşterek konseyi, yönetmelikte hukuka terslik bulunmadığını belirterek talebi reddetti.

Bunun üzerine E.O.Ö. dava konusu yönetmeliğin darbe şartları içinde hazırlandığını ve günün ihtiyaçlarına karşılık vermeyen normlar içerdiğini, değişen ömür şartlarına uygun olarak hukuk kurallarının da dönüştüğü ve yönetmeliğin fiilen uygulanmadığını belirterek kararı temyiz etti.

Davalı yönetim olan Cumhurbaşkanlığı, yapılan temyiz müracaatının reddedilmesi istikametinde savunma yaptı. Cumhurbaşkanlığı, Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin ilgili hususunun iptali talebinin reddi istikametinde görüş bildirdi.

Evrakın geldiği Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, temyiz talebini kabul ederek “sakal kesme” zorunluluğunun yer aldığı yönetmeliğin iptali tarafındaki müracaatın kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Bu karara ait yapılan karar düzeltme talebi de sonuçlandı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nde yer alan “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılamaz” ibaresinin kaldırılmasına karar verdi.”