Müsilaj teklifi komisyonda

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komitesi, 31 unsurluk kanun teklifini görüşmek üzere AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı. Akyürek, 14 kanunda değişiklik yapılması öngören teklifle ilgili bilgi verdi.

Teklifi ana başlıklarıyla anlatan Akyürek, “Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklikle kıyılarımızda meydana gelen müsilaj sıkıntısının yine yaşanmaması ve etrafın korunması için denizi kirleten deniz araçlarına, kıyı tesislerine ve atık boşaltan tesislere birtakım yeni yükümlülük ve yaptırımlar getirilmekte. Kooperatifler Kanunu’na eklenen unsurla yapı kooperatiflerinden bilhassa etap kooperatifçiliğinde uygulamada yaşanan düşüncelerin tahliline yönelik düzenlemeler öngörülmekte” dedi.

Ayrıyeten yapılan değişiklikle, bina yüksekliklerinin özgür olarak belirlenemeyeceğine dair kurala; sanayi alanları, ibadethane alanları ve ziraî hedefli silo yapıları için istisna getirildiğini aktaran Akyürek, Tarım Kanunu’na eklenen süreksiz unsurla, ziraî takviyelerle ilgili olarak yapılan vergi incelemelerinde gerçeğe ters beyanda bulunan, gerçeğe karşıt düzenlenen dokümanlar ve beyanlardan kaynaklı ortaya çıkan tüzel, yargısal düşüncelerin giderilmesine dair bir düzenlemenin öngörüldüğünü söyledi.

Akyürek’in açıklamalarının akabinde teklif üzerindeki görüşmelere geçildi.