Paris Anlaşması, Meclis’te kabul edildi

Türkiye 2015 tarihli Paris Anlaşması’nı imzalamış ancak onaylamamıştı.

Anlaşmanın temel amacı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak. Hedef ise küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemdekine kıyasla 2 derecenin altında tutulması, tercihen 1.5 derece seviyesine çekilmesi için tüm ülkelerin uzun vadeli ve zorlu hedefler belirlemesini sağlayacak bir çerçeve çizmek.

İklim değişikliği üzerine çalışan düşünce kuruluşu E3G’nin raporuna göre kömür santrali projelerinin yüzde 80’i Çin, Hindistan, Vietnam, Endonezya, Türkiye ve Bangladeş’te gerçekleşiyor.

Araştırmada yeni kömür santralleri projelerinin Paris İklim Anlaşması’ndan bu yana düşüşte olduğu kaydedilirken 44 ülkenin artık kömürlü termik santral planı olmadığı belirtildi.

Küresel çapta yalnızca beş yıl önce inşa edilmesi planlanan birçok kömür santrali projesi beş yıl önce imzalanan anlaşmayla birlikte iptal edildi.

Kömür, iklim krizinden sorumlu karbon emisyonlarına en büyük katkıda bulunan yakıtlardan biri. Birleşmiş Milletler, Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşabilmek için içinde bulunduğumuz on yılın sonunda ülkelerin kömür kullanımını 2019 seviyelerine kıyasla yüzde 79 oranında düşürmesi gerektiğini kaydetmişti.