Profesörden ‘pulmoner hipertansiyon’ uyarısı: Kalp yetmezliğine neden olabilir

Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Kümesi Lideri Prof. Dr. Mehmet Akbulut, pulmoner hipertansiyonun, akciğer damarlarında kan basıncı artışı ile seyreden, vaktinde, yanlışsız tedavi edilmediği takdirde kalp yetmezliği ve vefatla sonuçlanan önemli bir kalp-akciğer sirkülasyon bozukluğu hastalığı olduğunu, kesin teşhisinin yalnızca uzman merkezlerde ve anjiyografik usulle konulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Akbulut, “Her yaş kümesindeki insanı etkileyebilen pulmoner hipertansiyon erkeklere göre bayanlarda 1,8 kat daha fazla görülüyor” diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Akbulut, nefes darlığı, yorgunluk, göğüs ağrısı, ödem, baş dönmesi, çarpıntı ve ses kısıklığı üzere belirtiler gösteren hastalarda vaktinde ve yanlışsız bir tedavi stratejisi uygulanması gerektiğini söz etti.

“CİDDİ BİR KALP-AKCİĞER DOLANIM BOZUKLUĞU”

Prof. Dr. Akbulut, şunları söyledi:

“Çalışma kümemiz tarafından pulmoner hipertansiyonlu hastalar ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenerek bu hastalarımızın teşhisini mümkün olduğunca erken vakitte koymak ve uygun tedavi stratejileri ile daha uzun ve kaliteli bir hayat talihi sunmaya çalışıyoruz. Dünyada milyonlarca insanın ömrünü olumsuz tarafta etkileyen pulmoner hipertansiyon, akciğer damarlarında kan basınç artışı ile seyreden, ırk ve etnik köken ayırmaksızın her yaş kümesindeki insanı etkileyebilen, vaktinde yanlışsız tedavi edilmediği takdirde kalp yetmezliği ve mevtle sonuçlanabilen önemli bir kalp-akciğer deveran bozukluğudur.

Bizler resmi ve sivil toplum kuruluşu tüm paydaşlarımızla, dünya ile eş vakitli olarak pulmoner hipertansiyon ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyip bu amansız hastalığın teşhisini mümkün olduğunca erken vakitte koyup, uygun tedavi stratejileri ile daha uzun ve kaliteli bir ömür bahtı sunmaya çalışıyoruz.”