Rapor hazırlandı: Avrupa vizesi için harekete geçildi

Türkiye, Avrupa Kurulu Parlamenterler Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu’nun haziran ayı toplantısında sunulmak üzere, “Schengen Sisteminin Avrupa Kurulu Üye Devletleri Tarafından Siyasi Hedefli Bir Yaptırım Olarak Berbata Kullanılması” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda, bireylerin seyahat etme özgürlüğüne atıf yapılırken, Schengen Bölgesi’ndeki devletlerin, üçüncü ülke vatandaşları için geçerli olan ‘asgari ortak standart ilkeler’ benimsemesi gerektiği lisana getiriliyor. Avrupa Kurulu Parlamenter Meclisi (AKPM) ülkelerinin vakit zaman siyasi hedefli uygulamalar yaptığı, Schengen’in berbata kullanıldığı belirtiliyor.

“SİYASİ MOTİVASYON”

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine nazaran, Avrupa Kurulu Parlamenterler Meclisi üyesi ve AKP Milletvekili Ziya Altunyaldız tarafından sunulacak raporda, Schengen vizesi konusunda yapılan ikili standart uygulamalardan örnekler de yer alıyor. Sorunun tahlili için milletlerarası kuruluşlardan temsilcilerin dinlenmesi, Avrupa Parlamento Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (ECPRD) aracılığıyla anket çalışması yapılması, ‘açık ve evrensel’ kuralların herkese eşit uygulanması, net bir “siyasi motivasyon” tarifi üzerinde çalışması gerektiği belirtiliyor.

Raporda, Schengen bölgesine dahil olan Avrupa Kurulu üyesi devletlerin, hudut giriş-çıkışlarına müsaade verme ve bu süreçleri yürütme kademesinde, geniş bir özgürlüğe sahip olduğu belirtildi. Ulusal güvenlik tehlikesinin olmadığı vakitlerde bile Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimini reddettiği söz edildi. Bunun, Schengen sisteminin siyasi hedefle kullanılması manasına geldiği görüşü paylaşıldı.

NET KURALLARA NAZARAN UYGULANMALI

Raporda, AKPM kararlarında, “Schengen sisteminin şahısların özgür dolanımını sağlamayı amaçladığı”, “siyasi durumlar için ceza olarak bireylerin hareket özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların kabul edilemeyeceğinin” lisana getirildiği anımsatıldı. Bu kararlara rağmen, Polonya, Ukrayna, Türkiye ve Rusya vatandaşlarına rağmen geçmişte uygulanan siyasi gerekçeli Schengen kısıtlamalarından örnekler verildi. Bu nedenle, Schengen vizesinin açık ve net kurallara nazaran uygulanması istendi.