Resmi Gazete’de yayımlandı: Yurtlara yeni düzenleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişikliklere nazaran; artık bir öğrencinin yurtlarda barınması için “cumhurbaşkanına hakaret etme hatasından mahkûm olmamak” kuralı da aranacak. Öğrencinin bu fiili yurttayken yapması durumunda ise öğrencinin, tahsili müddetince bakanlık yurtlarından rastgele birine alınmamak üzere yurtla ilişiği kesilecek.

YENİ GETİRİLEN KOŞULLAR

NTV’nin haberine nazaran, yönetmelik ile öğrencilerin yurtlarda barınması için aranacak kaidelerin kapsamı da genişletildi. Buna nazaran, “taksirli cürümler ile kısa periyodik mahpus cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş yahut sayılan kabahatler dışında tecil edilmiş kararlar hariç olmak üzere, taammüden işlenen bir cürümden ötürü altı ay yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar, hayasızca hareketler, spor karşılaşmalarına dayalı bahis ve talih oyunlarını oynatma, üzere kabahatlerden mahkûm olmaması ve yurt başvurusu yaptığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olması” koşulu da aranacak.

UZAKLAŞTIRMA DA KAİDELER ORTASINDA

Terör örgütlerinin hareketlerine katıldığı tespit edilenlerin, devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yine tahsile başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilecek.