Samsun Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararlarına rağmen projelerden vazgeçmiyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Şube Lideri Burak Şener, mahkemelerin verdiği kararlarda “projelerin şehircilik planlamalarına karşıtlık teşkil ettiğine” dikkat çekti.

Şener, “Mahkemenin verdiği karara karşın yeni planlar yapılıyor. Bu türlü bir periyodu daha evvel yaşamadık. İmarlarda sorun varsa mahkeme iptal ediyor. Mahkemeler, şehircilik planlarına muhalif bulduğumuz planlar hakkında iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı veriyor. İmar planları kentlerin ana belleğidir. Uzun vadeli planlanırlar ve değiştirilmeden uygulanırlar. Samsun’da ise kısa vadede planlar yapılıyor. Bunun sonucunda işin içinden çıkılmaz bir durum oluşuyor. Biz şehircilik unsur ve planlamalarına alışılmamış olarak bulduğumuz projelere yönelik itirazları yapıyor, yargı gayretini sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.