SEDDK’den trafik sigortası şikayetlerine ilişkin açıklama

SEDDK’den son devirde kimi sigorta şirketlerinin çeşitli tekniklerle trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçındığı tarafındaki şikayetlere ait bir açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zarurî Mali Sorumluluk Sigortası’nın bir mecburî sigorta olduğu, Kara Araçları Sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketleri tarafından kelam konusu sigorta mukavelelerinin düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun ‘Zorunlu Sigortalar’ başlıklı 13’üncü hususunun birinci fıkrası ‘Cumhurbaşkanı, kamu faydası açısından gerekli gördüğü hallerde mecburî sigortalar ihdas edebilir.

KANUNA KARŞIT

Sigorta şirketleri, 20’nci unsurun ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası kararları gizli kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan mecburî sigortaları yapmaktan kaçınamaz.’ Anılan unsurda açıkça düzenlediği üzere, Kara Araçları Sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapmaktan kaçınmaları mevzuata terslik teşkil etmektedir.”

“İNCELEME YAPILIYOR”

Açıklamada bu alandaki şikayetlere atıf yapılarak, “Sigortalıların trafik sigortası taleplerinin karşılanması konusunda ilgili mevzuat kararına karşıtlığa mahal verilmemesi ismine kurumumuz kontrol elemanları tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat kararları uygulanacaktır” yorumunda bulunuldu.