Taksim Dayanışması, ‘Gezi’yi Savunuyoruz’ başlığıyla basın açıklaması yaptı: Karanlığa teslim olmayacağız

Taksim Dayanışması, Seyahat davasında verilen cezalara ve tutukluların cezaevindeki hayat şartlarına ait bir basın açıklaması düzenlendi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesinde yapılan açıklamada, İstanbul Tabip Odası Denetleme Konseyi Üyesi Dr. Nazmi Algan, Mücella Yapıcı’ya yapılan kelepçeli muayeneye ait konuştu. Algan, “İstanbul Protokolü’nü görmemek için türel kararlar alınmaya başlandı. Son yıllarda protokolün uygulanmaması için protokoller oluşturdular. Tutukluların, gözaltına alınanların ve mahkûmların sıhhat işleri İstanbul Protokolü’ne uygun yapılmalı. Muayene fakat sıhhat kuruluşlarında yapılabilir. Kolluk, sıhhat çalışanlarına baskı uyguluyor” dedi. Algan, “İstanbul Tabip Odası olarak Mücella Yapıcı’nın yaşadıkları için soruşturma başlattık” diye konuştu.

“ACİL ADALET”

Taksim Dayanışması’nın ortak açıklamasını okuyan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Lideri Esin Köymen, “Bu karanlığa teslim olmayacağız. Tek adam rejiminin gereksinimlerine nazaran karar veren mahkemelerin hukuksuz, ispatsız, keyfi ve tutarsız kararlar aldığı bu rejim karşısında adaleti savunmaya, demokrasiyi savunmaya, en temel anayasal haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Acil demokrasi, acil adalet, acil özgürlük” dedi.