TÜİK: Gençlerin yüzde 77’si işinden memnun

TÜİK, “İstatistiklerle Gençlik 2020” araştırmasını yayınladı. Araştırmaya nazaran; ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 26,0 iken 2020 yılında yüzde 28,3 oldu.

Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2019 yılında yüzde 18,3 iken 2020 yılında yüzde 21,2 olurken genç bayanlarda bu oran 2019 yılında yüzde 34,0 iken 2020 yılında yüzde 35,7 oldu.

“GENÇLERİN YÜZDE 77’Sİ İŞİNDEN MEMNUN”

Hayat memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2020 yılında gençlerin yüzde 77,1’i çalıştığı işinden mutlu olduğunu, yüzde 48,1’i elde ettiği yarardan mutlu olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75,9, elde edilen çıkardan memnuniyet oranı yüzde 48,8 olurken genç bayanlarda ise bu oranlar yüzde 80,4 ve yüzde 46,5 olarak gerçekleşti.

“GENÇLERİN YÜZDE 47’DEN FAZLASI MUTLU”

Araştırmaya nazaran 18-24 yaş kümesindeki genç nüfus içinde kendini memnun olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56,7 iken 2020 yılında yüzde 47,2 oldu. Memnunluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 41,4, genç bayanlarda ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

“GENÇLERİN YÜZDE 50’DEN FAZLASI HİZMET SEKTÖRÜNDE”

Genç nüfusun istihdamı bölümlere nazaran incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020 yılında yüzde 20,7’sinin tarım dalında, yüzde 28,3’ünün sanayi bölümünde, yüzde 51,0’ının ise hizmet dalında yer aldığı görüldü.