Yargıtay, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki kararını verdi

Daire, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Cihan ve Şahinkaya hakkındaki 12 Nisan 2019’da kurduğu karara ait temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Cihan ve Şahinkaya hakkındaki kamu davasının vefat nedeniyle “ortadan kaldırılmasına” ait karar ile malvarlıklarına el konulması ve TSK’den çıkarılarak rütbelerinin geri alınmasına yer olmadığına ait lokal mahkeme kararını onadı.

Dairenin kararında, mahkemece detaylı formda açıklanan münasebette ve verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesindeki müsadere ve maddi menfaatlere ait bozma isteyen niyetine de iştirak edilmediği belirtildi.

Kararda, “Sanıklar Ahmet Kenan Cihan ve Ali Tahsin Şahinkaya hakkında açılan kamu davasının vefat nedeniyle 765 sayılı TCK’nin 96. hususu yeterince farklı başka düşmesine ve sanıklar hakkında 1632 sayılı Kanunun 30 ve 31. hususlarının uygulanmasına yer olmadığına ait kararların onanmasına oy birliğiyle karar verildi” sözleri yer aldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yürürlüğe giren, “Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin yargılanamayacağı”na dair Anayasa’nın süreksiz 15’inci hususunun, 12 Eylül 2010 referandumu ile kaldırılmasıyla, Cihan ve Şahinkaya yargı önüne çıktı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Haziran 2014’te Cihan ve Şahinkaya’yı, 1979’da verdikleri muhtırayla “anayasa ve TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve vazifesini yapmasını engellemeye teşebbüs”, 1980’de de cebren “anayasayı tağyir, tebdil yahut ilgaya ve bu kanun ile teşekkül eden TBMM’yi ıskat ve cebren men” kabahatinden ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına çarptırdı, takdiri indirimle cezayı müebbet mahpusa çevirdi. Cihan ve Şahinkaya hakkında, Askeri Ceza Kanunu’nun “askeri rütbelerin sökülmesi”ne ait 30. hususunun de uygulanmasına karar verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine, belge Yargıtayda iken Cihan, 10 Mayıs 2015’te 98 yaşında, Şahinkaya da 9 Temmuz 2015’te 90 yaşında hayatını kaybetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesinde, sanıkların vefatları nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Belgeyi tekrar görüşen lokal mahkeme, karara uyarak düşme kararı verdi fakat bu karar Yargıtay tarafından bu kere yöntem istikametinden bozuldu.

Belgeyi tekrar görüşen lokal mahkeme, davanın düşmesine, sanıkların “malvarlıklarına el konulması, TSK’den çıkarılması ve rütbelerinin geri alınmasına yer olmadığına” hükmetmişti.