Çocuklarda ishale dikkat!

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, yaptığı açıklamada, “Beş yaş altındaki çocukların yılda 3-9 defa ishal atağı geçirdikleri bildirilmiştir. İshaller hijyen şartlarının ve sıhhat sisteminin geri olduğu, alt yapının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. İshal sulu yahut yumuşak sık dışkılamadır. Günde üç yahut daha fazla sayıda ve olağana nazaran daha yumuşak yahut sulu dışkılama olarak tanım edilir. Ateş yahut kusma eşlik edebilir.

– İshal genel olarak 7 günden daha kısa sürer, İki haftadan daha kısa süren ishal ve kusma ataklarının hepsi akut ishal olarak isimlendirilir. Bilhassa kâfi sıvı tüketebilen sağlıklı fertlerde hastalık kendini hudutlar ve bizatihi güzelleşir. Fakat, küçük çocuk ve bebeklerde sakatlık ve mevte sebebiyet verebilir” dedi.

Arslan, “İshal enfeksiyöz yahut enfeksiyöz olmayan sebeplerle meydana gelebilir. Enfeksiyona bağlı ishallere virüs, bakteri, parazit ve mantarlar sebep olur. Çocukluk çağında enfeksiyona bağlı ishallerin birçok viral sebeplidir. Viral ishal, bu kümedeki enfeksiyonların büyük kısmını kapsar ve bilhassa 5 yaş altı çocuklarda en sık sebeptir.

– Rota virüsler, dünya genelinde yılda 500 bin, günde yaklaşık bin 600 çocuğun vefatından sorumludur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise 5 yaş altı çocuklarda görülen ishallerin yüzde 30-50’sinden rota virüslerin sorumlu olduğu görülmüştür. Rota virüs ishali primer olarak 2 yaş altındaki çocukların akut enfeksiyonudur. Sulu dışkılama ve kusma ile karakterizedir. Rota virüs enfeksiyonları rastgele bir belirti vermeden seyredebildiği üzere, ağır ishallere de sebep olabilmektedir. Çoklukla kusma hastalığın birinci iki gün içinde olur ve ateş görülür. İshal mikrobu, beşerden beşere bilhassa de bir çocuktan başkasına çarçabuk bulaşabilir. Ekseriyetle, tuvalet paklığını tam olarak öğrenememiş küçük çocuklar ortasında süratle yayılabilir.

– Çocuklar ve yetişkinler tuvalete gittikten çabucak sonra ellerini yanlışsız bir biçimde yıkamalıdır. Kâfi sıvı tedavisi ishallerin ana tedavisini oluşturur. Ağızdan sıvı tedavisi hafif ve orta şiddetteki olgularda kâfi olur, fakat tedavi hastanın sıvı ve elektrolit kaybını karşılayacak biçimde hazırlanmış olan sıvıları çevrelemelidir (ORS). Ağızdan sıvı tedavisinin (ORS) erken uygulanması, daha az hastane yatışına sebep olur.

” dedi.