Resmi Gazete’de yayımlandı: Elektrikli scooter’lara yeni kurallar

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan elektrikli skuter yönetmeliğine nazaran, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti, yalnızca yetki dokümanı ve paylaşımlı e-skuter müsaadesi alan gerçek yahut hukukî bireyler tarafından yapılabilecek. Yetki dokümanları ile verilecek e-skuter müsaadeleri, satılamayacak ve devredilemeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilecek yetki evrakı için 10,000 TL fiyat alınacak.

YENİ KURALLAR

Yönetmelik kapsamında E-skuterin; başka bisiklet yolu yahut bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi, otoyol, kentler ortası karayolları ve azami sürat sonu 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi, ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi, yaya yollarında sürülmesi, öteki bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi, müsaade alınarak yapılan şovlar dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi, hareket için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler yahut hareket kısıtlılığı olan şahısların inançlı ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek formda park edilmesi de yasaklandı

Ayrıyeten, yönetmeliğe nazaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, paylaşımlı e-skuter kullanım fiyatı ile ilgili taban yahut tavan fiyat tarifesi uygulaması getirebilecek.

Paylaşımlı e-skuter yetki evrakı işletmecilerinin 500,000 TL minimum sermayeye yahut işletme sermayesi ile kendilerine ilişkin en az 250 adet e-skutere sahip olması gerekiyor. Yetki dokümanı sahipleri ile hizmetten yararlananlar ortasında mukavele yapılması mecburî olacak. Mukavele elektronik olarak yapılabilecek ve onaylanabilecek.

İşletmecilerin, standartları bakanlıkça belirlenen ve yapılacak faaliyete uygun bir internet sitesi ile taşınabilir uygulamalara sahip olması, faaliyetlere ait dataların tutulacağı bilgi tabanının saklanacağı sunucuların Türkiye hudutları içinde barındırılması ve bakanlığın erişimine açık olması da aranan koşullar ortasında yer alıyor.

YALNIZCA BİR YETKİ EVRAKI VERİLECEK

Bu kapsamda, büyükşehirlerde müsaade verilecek her bir ilçedeki nüfusun, büyükşehir olmayan yerlerde belediye nüfusunun en fazla 200’de biri kadar olacak formda e-skuter müsaadesi verilebilecek. Nüfusun mevsimsel yahut dönemsel değişiminin kullanım talebini artırması ile kapasite kullanım durumu ve gibisi münasebetlerle bu sayı yüzde 50’ye kadar artırılabilecek. Nüfusu 20,000’in altında olan belediyelerde belirlenen e-skuter müsaadesi sayısı 3 katına kadar artırılabilecek. Her bir yetki evrakı sahibine, belirlenen e-skuter sayısının beşte birini aşmamak kaydıyla e-skuter müsaadesi verilecek.

Her bir gerçek yahut hükmî şahsa yalnızca bir yetki evrakı verilecek. İsmi iştiraklere yetki evrakı düzenlenmeyecek.

Bakanlık tarafından verilecek yetki evrakları e-Devlet üzerinden düzenlenecek. Bakanlığa, sunulan dokümanların gerçeğe muhalif olduklarının tespiti halinde, gerçek yahut hukukî şahısların yetki evrakı iptal edilecek ve faaliyetleri durdurulacak.

Yetki evrakı almış olan gerçek yahut hukuksal şahısların, paylaşımlı e-skuter faaliyetlerinde kullandıracakları e-skuterler için; büyükşehir belediyesi şurası bulunan vilayetlerde UKOME’den, büyükşehir belediyesi bulunmayan vilayetlerde il trafik komitesinden, buraların dışında ve özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden müsaade almaları zarurî olacak.

UKOME ve vilayet trafik kurullarınca, sorumluluk alanlarında verilecek e-skuter sayıları, her bir yetki evrakı sahibinin müracaatta bulunabileceği azami e-skuter müsaadesi sayısı, e-skuterlerin kullanılmayacağı alanlar, müracaat süreci ve talep edilebilecek öbür kurallara ait karar alınacak ve son müracaat tarihinden en az 10 gün evvel ilgili kurumların internet sayfasında duyurulacak.

Yapılan kıymetlendirme sonucunda; talep edilen e-skuter müsaadesi sayısının, verilebilecek e-skuter müsaade sayısının üstünde olduğu durumlarda, yetki dokümanı sahibi müracaatçılar ortasında talep ettikleri sayılar ile orantılı olarak eşit biçimde e-skuter müsaadesi verilecek.

Özel kanunlar ile korunan ve yetkili kurum/işletme uhdesindeki alanlar hariç olmak üzere, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan bugünden evvel paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapan gerçek yahut hukukî şahıslar, 31 Temmuz’a kadar yönetmelik kararlarından muaf tutulacak. Lakin yönetmelik kapsamında e-skuter müsaadeleri düzenlenen ilçeler/bölgeler için muafiyetler iptal edilecek.