RTÜK’ün açılımı nedir? RTÜK başkanı kim? RTÜK üyeleri kimler?

RTÜK‘ün açılımı Radyo ve Televizyon Üst Şurası‘dur. RTÜK, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşudur. RTÜK 1994 yılında kurulmuştur.

RTÜK’ÜN MİSYON VE YETKİLERİ

Radyo ve Televizyon Üst Heyetinin misyon ve yetkileri, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 34. unsurunda belirlenmiştir. Buna nazaran; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri kesimini düzenlemek ve denetlemek emeliyle, idari ve mali özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu hukukî kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Konseyi kurulmuştur. Üst Heyet, bu Kanun ve mevzuatta kendisine verilen misyon ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Üst Konsey, bu Kanun’da ve 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu’nda belirtilen yöntem ve asıllar çerçevesinde kendisine tahsis edilen mali kaynakları misyon ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen tarz ve asıllar dâhilinde serbestçe kullanır. Üst Heyetin malları Devlet malı kararındadır, haczedilemez. Üst Konsey, Hükûmet ile olan ilgilerini Başbakan yahut görevlendireceği bir bakan aracılığıyla yürütür. Üst Konsey Sayıştay kontrolüne tabidir.

Üst Şura, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, müsaade koşullarını ihlal eden, yayın prensiplerine ve Kanun’da belirtilen başka temellere muhalif yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır yahut birebir yayın neslinde açık biçimde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması yahut tersliğin tekrarı hâlinde ihlale mevzu olan programın yayını, bir ila on iki sefer ortasında durdurulur. Bu mühlet içinde programın imalcisi ve varsa sunucusu hiçbir isim altında öbür bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, tıpkı yayın neslinde ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Şuraca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, bayan ve çocuk hakları, gençlerin fizikî ve ahlaki gelişimi, uyuşturucu ve ziyanlı alışkanlıklarla çaba, Türk lisanının hoş kullanımı ve etraf eğitimi hususlarında programlar yayınlanır.

RTÜK ÜYELERİ

RTÜK, üyeleri TBMM Genel Heyeti tarafından siyasi partilerin adayları ortasından seçilir.

RTÜK ÜYELERİ KİMLERDİR?

1- Ebubekir Şahin(AKP)Başkan

2- Orhan Karadaş(AKP)Başkan Vekili

3- Taha Yücel(AKP)Üye

4- İlhan Taşcı(CHP)Üye

5- Nurullah Öztürk(AKP) Üye

6- Ali Ürküt(HDP)Üye

7- Okan Konuralp(CHP)Üye

8- Mehmet Daniş (AKP) Üye

9- Deniz Güçer(MHP)Üye

RTÜK LİDERİ EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 Rize Çayeli doğumlu olan Şahin, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İrtibat Fakültesi Halkla İlgiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı.

Şahin, sırasıyla İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık üzere birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı misyonunda bulundu. Aile ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak misyon yaptı. 2017’de Konsey Üyesi olan Şahin, 2019’dan bu yana Lideri olarak vazife yapıyor. Ebubekir Şahin evli ve 2 çocuk babasıdır.