Sendikalar, mülakatın tamamen kaldırılmasını isterken mülakatın mülakatını getirmek isteniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda KPSS, yazılı ve kelamlı imtihanla işe giren çalışana, uzmanlık için ayrıyeten mülakat yapılmak istendi. Üstelik buna ait ayrıntılar da yönetmelik olarak değil, “usul ve esaslar” formunda düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanması gerekirken yayımlanmadı. Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurum içinden defterdarlık uzmanı ve gelir uzmanlığı alımı için “usul ve esasları” belirledi. Başarılı olabilmek için 75 puan ve mülakat kaidesi getirildi. Lakin bu yordam ve temeller, Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Ofis İşçileri Sendikası (BES), düzenlemenin kendilerine bildirim edilmediğine, Resmi Gazete’de yayımlanmadığına dikkat çekerek Danıştay’da dava açtı. Sendika, kurumda uzun yıllar vazife yapan, işe başlarken hem KPSS hem kurum yazılı imtihanı hem de kelamlı imtihanlardan geçerek ataması yapılan işçinin, ayrıyeten objektif olmayan kelamlı imtihana katılma şartının aranmasının hukuka muhalif olduğuna dikkat çekti.

‘YÖNETMELİKLE UYUMLU DEĞİL’

Danıştay 2. Dairesi kararında, bakanlığın belirlediği “usul ve esaslarda” yazılı ve kelamlı imtihan puanı, imtihan şurasının oluşumu üzere mevcut yönetmeliklerle uyumlu olmayan kararlara de yer verildiğini belirtti. Bu düzenlemelerin yönetmelikle gerçekleştirilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini kaydeden Danıştay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Davalı yönetim bünyesinde vazife yapan işçinin defterdarlık uzmanı yahut gelir uzmanı olarak atanmasına dair genel kararları içeren konuların, belirtilen yasal gerekler yerine getirilmeksizin, yöntem ve temeller biçiminde isimsiz düzenleyici süreçle düzenlenmesinde ve bu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmamasında hukuka uyarlık görülmemiştir.” Danıştay, telafisi güç ziyanlar ortaya çıkacağına işaret ederek, kelamlı imtihan ile en az 75 puan kuralının yürütmesini durdurdu. Karar oybirliğiyle alındı.