Yatay geçiş şartları değişti

Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafından yurt dışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş süreçlerindeki suistimallerin engellemesine yönelik düzenleme yapıldı.

Konseyin bir mühlet evvel gündeme getirdiği denklik ve yatay geçiş süreçlerinde yaşanan kimi adapsız süreçleri önlemeye yönelik 2 yönetmelikteki değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu değişiklikler ile muvaffakiyet sıralaması kuralı aranan programlara yatay geçiş süreci ve kuralları, YÖK’ün “eğitimde toplumsal adalet ve fırsat eşitliği” unsurları çerçevesinde yine düzenlendi.

YÖK’ten yapılan bilgilendirmeye nazaran, düzenleme kapsamında, YÖK tarafından temel alınan sıralama kuruluşlarının dünya sıralamasındaki birinci 400’lük dilimi içerisinde yer alan bir üniversitede kayıtlı öğrenciler, ilgili yönetmeliğin dönem/sınıf, muvaffakiyet kurallarını taşıması kaydıyla Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun ilgili programına yatay geçiş yapabilecek.

Kayıtlı olduğu üniversitesi, dünya sıralamalarında birinci 400’lük dilim dışında kalan öğrencilerin yatay geçiş kuralları ve süreci, yeniden toplumsal adalet ve fırsat eşitliği prensibi gereği ortaöğretimini tamamladıkları ülkeye nazaran değişecek.

Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayan öğrencilerin merkezi yerleştirme imtihanına girmesi ve kayıt yılı prestijiyle muvaffakiyet sıralaması kuralı aranan programın ilgili puan çeşidinde bu şartı sağlaması mecburî olacak.

Merkezi sınavdaki muvaffakiyet sıralaması kuralını sağlayan öğrenciler, devir yahut sınıf sınırlamasına tabi olmaksızın yatay geçiş yapabilecek.

Ortaöğretiminin en az son 2 yılını yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az 4 yarıyılını muvaffakiyetle geçmiş olmaları kaydıyla Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun ilgili programına yatay geçiş yapabilecek.

Böylece Türkiye’deki merkezi imtihanlarda muvaffakiyet sıralaması koşulunu sağlayamayan yahut düşük puan alan öğrencilerin, yatay geçiş ile muvaffakiyet sıralaması koşulunu baypas ederek yurt dışındaki bir üniversiteden denklik almasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıyeten her halükarda ders/sınıf intibakı, yatay geçiş yaptığı Türkiye’deki üniversitesi tarafından yönetmeliğin kredi transferi prensipleri çerçevesinde yapılacağı için öğrenci, bulunduğu sınıfa nazaran daha alt sınıflardan eğitim öğretime başlatılabilecek.

ÖĞRENCİLERİN MUVAFFAKİYET SIRALAMASI KAİDESİNİ SAĞLAMALARI GEREKİYOR

Ayrıyeten muvaffakiyet sıralaması kuralı aranan diploma programlarını, yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe programlarında tamamlayanların, denklik alabilmeleri için muvaffakiyet sıralaması kuralını sağlamaları gerekecek.

Muvaffakiyet sıralaması koşulunu karşılayan bir öğrencinin diplomasına, yurt dışındaki bir üniversitenin eğitim lisanı Türkçe programından mezun olması durumunda “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”nin aradığı program yeterlilikleri çerçevesinde denklik süreci yapılacak. Fakat bu bireylerin kelam konusu programların “meslek icrası mevzuatı”na ait eksiklikleri tamamlamaları koşul olacak.

Yurt dışındaki bir üniversitenin hukuk fakültesini bitirmiş ve Türkiye’de hukuk mesleklerinden birini (avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik) icra edecek bireylerin, mezun olduğu üniversite, dünya sıralamasında birinci 400’de olsa bile program yeterlilikleri çerçevesinde YÖK tarafından belirlenecek eksik hukuk derslerini bir hukuk fakültesinde tamamlayıp muvaffakiyet göstermeleri gerekecek.??????