Çek düzenlemesinden geri adım atabilmek için yasa değiştirilecek

İktidar piyasayı karıştıran çek düzenlemesinden geri adım atabilmek için maddeyi değiştiriyor. 30 Nisan’da yürürlüğe giren maddeyle yapılan değişiklik TBMM’ye sunulan “torba yasa teklifi” ile düzeltilecek. Böylelikle iktidar da bildirimle yasanın değiştirilemeyeceğini kabul etmiş oldu. İktidar kendi yanlışı nedeniyle bu süreçte yasaya başka süreç yapmış olanlara da af getirdi.

AKP tam ismi “Sigortacılık ile Öteki Kimi Alanlara Ait Kanunlarda ve Bir Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “torba” düzenlemeyi dün Meclis’e sundu. Buna nazaran daha evvel yapılan ibraz, ödeme ve başka süreçler sebebiyle ilgililerin “hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu” doğmayacağı vurgulandı. Teklif ile ayrıyeten mikro ve küçük ölçekli işletmelerin, likidite düşüncesini karşılamak ve istihdamı desteklemek için ek istihdamda ödemeleri gereken sigorta primleri, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz yahut kâr hissesi bakiyesinden düşülecek. Düşülen bu meblağ ise İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

‘YASADAN MUAF’ MERKEZ!

Teklif ile ayrıyeten yurtiçinden yahut milletlerarası piyasalardan sigorta yahut reasürans teminatı bulunamayan, teminat sağlanmasında zahmet bulunan, nükleer riskler üzere riskler ile sigorta edilmesinde kamu faydası bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta yahut reasürans havuzları kurmak emeliyle Özel Riskler İdare Merkezi kurulacak. Merkezi İstanbul’da olacak bu merkez Kamu Mali İdaresi ve Denetim Yasası ile Kamu İhale Yasası’na tabi olmayacak. Ayrıyeten gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Merkeze yapılacak bağışlar da vergiden muaf olacak. Bu merkezi idare konseyi yönetim edecek. Şura üyelerine bir ay içerisinde dörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü için “toplantı ücreti” ödenecek. Hangi risklerin bu merkezin kapsamında yönetileceği, devlet tarafından prim yahut reasürans takviyesi verilip verilmeyeceğine Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı karar verecek.